เทศบาลตำบลโนนสะอาด อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี :www.nonsaat.go.th

 
 

 

 

 

  กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ[วันที่ 2023-07-12][ผู้อ่าน 61]
 
  กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก[วันที่ 2023-06-23][ผู้อ่าน 49]
 
  พิธีมอบใบประกาศนียบัตรโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบล...[วันที่ 2023-06-15][ผู้อ่าน 49]
 
  โครงการวันวิสาขบูชา และพิธีสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ...[วันที่ 2023-06-06][ผู้อ่าน 45]
 
   โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัข ปี2566[วันที่ 2023-05-23][ผู้อ่าน 56]
 
  ปลูกต้นไม้ “ต้นทองอุไร” เนื่องในวันเฉลิมพระชมพรรษา...[วันที่ 2023-05-22][ผู้อ่าน 67]
 
  ประเพณีก่อพระเจดีย์ทราย เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำป...[วันที่ 2023-04-18][ผู้อ่าน 43]
 
  ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566 [วันที่ 2023-04-18][ผู้อ่าน 64]
 
  กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ สัปดาห์ที่ 5 ประจำปีงบปร...[วันที่ 2023-04-05][ผู้อ่าน 71]
 
  โครงการฝึกอบรมอปพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [วันที่ 2023-03-16][ผู้อ่าน 48]
 
  กิจกรรมเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ...[วันที่ 2023-03-09][ผู้อ่าน 59]
 
  การขยายระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปล...[วันที่ 2023-03-03][ผู้อ่าน 1]
 

|1|2|3หน้า 4|5