เทศบาลตำบลโนนสะอาด อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี :www.nonsaat.go.th

 
 

 

 

 


การประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนสะอาด สมัยสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2566


วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 นางวิชญ์สุภา ภูมิภักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลโนนสะอาด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและข้าราชการเข้าร่วมการประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนสะอาด สมัยสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2566 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนสะอาด
2024-06-20
2024-06-10
2024-06-07
2024-06-04
2024-06-03
2024-04-25
2024-04-24
2024-04-17
2024-03-25
2024-03-22