เทศบาลตำบลโนนสะอาด อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี :www.nonsaat.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 26 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศรายชื่อพนักงานครูที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นและดีมาก [ 19 พ.ค. 2566 ]3
2 ประกาศรายชื่อพนักงานเทศบาลที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น [ 19 พ.ค. 2566 ]2
3 ขอบข่ายและรายละเอียดในการเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 18 พ.ค. 2566 ]3
4 รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 12 พ.ค. 2566 ]10
5 ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 10 พ.ค. 2566 ]6
6 ประกาศรับโอนพนักงานเทศบาล หรือข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารที่ว่าง [ 26 เม.ย. 2566 ]8
7 ประกาศ การรับโอนพนักงานเทศบาล [ 23 มี.ค. 2566 ]19
8 ประกาศการรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 25 พ.ย. 2565 ]32
9 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสะอาด เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลโนนสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 9 พ.ย. 2565 ]14
10 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสะอาด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 3 พ.ย. 2565 ]6
11 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสะอาด เรื่อง เปลี่ยนแปลงเลขตำแหน่งข้าราชการครู / พนักงานครู ในสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 26 ต.ค. 2565 ]5
12 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสะอาด เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่เลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]11
13 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสะอาด เรื่อง การให้พนักงานเทศบาลและพนักงานครูเทศบาลพ้นจากราชการ (เกษียณอายุราชการ) เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2565 [ 3 ต.ค. 2565 ]6
14 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสะอาด เรื่อง การให้พนักงานเทศบาลและพนักงานครูเทศบาลพ้นจากราชการ (เกษียณอายุราชการ) เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2565 [ 3 ต.ค. 2565 ]6
15 คำสั่งเทศบาลตำบลโนนสะอาด เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลพ้นจากราชการเนื่องจากเกษียณอายุราชการเพื่อขอรับบำเหน็จบำนาญปกติ [ 30 ก.ย. 2565 ]9
16 คำสั่งเทศบาลตำบลโนนสะอาด เรื่อง ให้พนักงานครูพ้นจากราชการเนื่องจากเกษียณอายุราชการเพื่อขอรับบำเหน็จบำนาญปกติ [ 30 ก.ย. 2565 ]6
17 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสะอาด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 26 ก.ย. 2565 ]5
18 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสะอาด เรื่อง หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล (รอบการประเมิน ครั้งที่ี 1/2566) [ 20 ก.ย. 2565 ]6
19 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสะอาด เรื่อง หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง (รอบการประเมิน ครั้งที่ี 1/2566) [ 20 ก.ย. 2565 ]5
20 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสะอาด เรื่อง หลักเกณฑ์ทั่วไป และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 19 ก.ย. 2565 ]7
 
หน้า 1|2