เทศบาลตำบลโนนสะอาด อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี :www.nonsaat.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์เชิญร่วมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๖

    รายละเอียดข่าว

📣ประกาศ เชิญร่วมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๖

#เปิดรับสมัคร

- การประกวดกระทงของชุมชน

- การประกวดธิดาจำแลง

- การประกวดนางนพมาศ

หากมีความประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดประเภทต่างๆ โปรดติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครได้ที่กองการศึกษา (ชั้น๒)สำนักงานเทศบาลตำบลโนนสะอาด

ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

หรือสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารการสมัคร ได้ที่

https://drive.google.com/drive/folders/16CcLeWhQ4jDaMy1_ecp1psGA3K8EvsHJ    เอกสารประกอบ

ประชาสัมพันธ์เชิญร่วมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๖
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 พ.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ