เทศบาลตำบลโนนสะอาด อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี :www.nonsaat.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


เทศบาลตำบลโนนสะอาดประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงอันตรายของภาวะคลอดก่อนกำหนดในทารก “เรียนรู้ ร่วมแรง รณรงค์ ป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด

    รายละเอียดข่าว

เทศบาลตำบลโนนสะอาด ประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงอันตรายของภาวะคลอดก่อนกำหนดในทารก “เรียนรู้ ร่วมแรง รณรงค์ ป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนดรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงอันตรายของภาวะคลอดก่อนกำหนดในทารก “เรียนรู้ ร่วมแรง รณรงค์ ป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด” เพื่อให้ประชาชนความตระหนักถึงอันตรายของภาวะคลอดก่อนกำหนดในทารกไทย ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โครงการเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารกเพื่อครอบครัวไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ หรือ www.tmchnetwork.com/คลอดก่อนกำหนด    เอกสารประกอบ

เทศบาลตำบลโนนสะอาดประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงอันตรายของภาวะคลอดก่อนกำหนดในทารก “เรียนรู้ ร่วมแรง รณรงค์ ป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด
 
ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ 2
    วันที่ลงข่าว
: 9 มิ.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ