เทศบาลตำบลโนนสะอาด อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี :www.nonsaat.go.th

 
 

 

 

 


โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพชุมชน


วันที่ 20 กันยายน 2566 เวลาประมาณ 09.00 น. 
นางวิชญ์สุภา ภูมิภักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลโนนสะอาด ได้ ลงพื้นที่ชุมชนศิริชล จัดโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพชุมชน(ชุมชนศิริชล) เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรแกนนำในชุมชน ให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องสุขภาพขั้นพื้นฐาน และสามารถดูแลผู้ป่วยในชุมชนของตนเองได้ พร้อมทั้งได้ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุ

2023-10-30
2023-10-30
2023-10-19
2023-10-16
2023-10-13
2023-10-03
2023-09-22
2023-08-31
2023-08-25
2023-08-08