เทศบาลตำบลโนนสะอาด อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี :www.nonsaat.go.th

 
 

 

 

แผนอัตรากำลังสามปี


ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564 - 2566)

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลตำบลโนนสะอาด เรื่อง ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564 - 2566)

    เอกสารประกอบ

ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564 - 2566)
 
    วันที่ลงข่าว
: 13 มิ.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ