เทศบาลตำบลโนนสะอาด อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี :www.nonsaat.go.th

 
 

 

 

แผนและความก้าวหน้าในการดําเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี


แผนการดำเนิงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 และประกาศใช้แผนการดำเนินงาน

    รายละเอียดข่าว

แผนการดำเนิงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 และประกาศใช้แผนการดำเนินงาน



    เอกสารประกอบ

แผนการดำเนิงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 และประกาศใช้แผนการดำเนินงาน
 
    วันที่ลงข่าว
: 31 ต.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ