เทศบาลตำบลโนนสะอาด อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี :www.nonsaat.go.th

 
 

 

 

รายงานการประชุมสภา


รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 /2565

    รายละเอียดข่าว

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 /2565    เอกสารประกอบ

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 /2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 8 มิ.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ