เทศบาลตำบลโนนสะอาด อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี :www.nonsaat.go.th

 
 

 

 

รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ


แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 11 ต.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ