เทศบาลตำบลโนนสะอาด อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี :www.nonsaat.go.th

 
 

 

 

งานบริหารงานบุคคล


มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประเภท บริหารท้องถิ่น

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประเภท บริหารท้องถิ่น
 
    วันที่ลงข่าว
: 16 มี.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ