เทศบาลตำบลโนนสะอาด อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี :www.nonsaat.go.th

 
 

 

 

รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ


การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ (ผ.ด.2) ประจำปีงบประมาณ 2565

    รายละเอียดข่าว

การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ (ผ.ด.2) ประจำปีงบประมาณ 2565    เอกสารประกอบ

การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ (ผ.ด.2) ประจำปีงบประมาณ 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 15 ต.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ