เทศบาลตำบลโนนสะอาด อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี :www.nonsaat.go.th

 
 

 

 

 


ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567


วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น.

ประธานสภา รองประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนสะอาด สมัยแรก ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพัฒนาท้องถิ่นตามแผนให้เกิดประโยชน์สูงสุดของพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลโนนสะอาดอย่างสูงสุด ณ ห้องประชุมสภา สำนักงานเทศบาลตำบลโนนสะอาด

2024-02-23
2024-02-22
2024-01-31
2024-01-15
2024-01-02
2023-12-27
2023-12-26
2023-12-19
2023-12-12
2023-12-06