เทศบาลตำบลโนนสะอาด อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี :www.nonsaat.go.th

 
 

 

 

 


กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ประจำปี 2566


นที่ 8 ธ.ค. 2566 เวลา 10.00 น. นางวิชญ์สุภา ภูมิภักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลโนนสะอาด มอบหมายให้ นายสุภีรภัทร ภูมิภักดิ์ เลขานุการนายกเทศตรี พร้อมด้วยบุคลากรสำนักปลัด เข้าร่วม กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด Break the corruption “ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย รวมไทยต้านโกง” ณ ห้องประชุมกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ชั้น 5 อาคาร 1 ศาลากลาง จ.อุดรธานี โดยเทศบาลตำบลโนนสะอาด โปร่งใส ITA 96.08 % รับประกาศนียบัตร “ผ่านดี” 

2024-06-20
2024-06-10
2024-06-07
2024-06-04
2024-06-03
2024-04-25
2024-04-24
2024-04-17
2024-03-25
2024-03-22