เทศบาลตำบลโนนสะอาด อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี :www.nonsaat.go.th

 
 

 

 

 


พิธีมอบใบประกาศนียบัตรโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลโนนสะอาด


ประมวลภาพถ่ายพิธีมอบใบประกาศนียบัตรโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลโนนสะอาด รุ่นที่ 1 ประจำปี 2566 
จำนวนนักเรียนทั้งหมด 40 คน 
ในวันที่ 13 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. โดยได้รับเกียรติจากท่านนายกวิชญ์สุภา ภูมิภักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลโนนสะอาด เป็นประธานในพิธีมอบ ใบประกาศนียบัตรนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลโนนสะอาด ในรุ่นที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566  ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
และคณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาล /ผู้ใหญ่บ้าน /หัวหน้าส่วนราชการ /เจ้าหน้าที่เทศบาลทุกท่าน 
ร่วมแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลโนนสะอาด รุ่นที่ 1 ประจำปี 2566 
ณ หอประชุมเทศบาลตำบลโนนสะอาด 
------------------------------------------
ช่องทางการติดตามข่าวสาร 
Facebook : เทศบาลตำบลโนนสะอาด
https://www.facebook.com/nonsaat444
กลุ่มไลน์ Official Account “เทศบาลตำบลโนนสะอาด”
https://lin.ee/U16uWO2
เว็บไซต์ : เทศบาลตำบลโนนสะอาด
https://www.nonsaat.go.th

2023-10-30
2023-10-30
2023-10-19
2023-10-16
2023-10-13
2023-10-03
2023-09-22
2023-08-31
2023-08-25
2023-08-08