เทศบาลตำบลโนนสะอาด อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี :www.nonsaat.go.th

 
 

 

 

 


ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566


วันที่ 15 เมษายน  2566  
เทศบาลตำบลโนนสะอาด นำโดย นางวิชญ์สุภา  ภูมิภักดิ์  นายกเทศมนตรีตำบลโนนสะอาด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน พนักงานเทศบาล จัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566   ณ  ลานหน้าเทศบาลตำบลโนนสะอาด เพื่อเป็นการร่วมอนุรักษ์ สืบสาน วัฒนธรรม ประเพณี อันดีงามของไทย ทั้งเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของผู้สูงอายุและได้แสดงออกถึง ความกตัญญู  โดยการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ และร่วมกิจกรรมภายในงาน และเพื่อเป็นการสร้างความเข้มแข็ง ความสามัคคี ระหว่างเทศบาลตำบลโนนสะอาดกับชุมชน โดยใช้
กลไกลทางวัฒนธรรมไทยและการส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่น

2023-09-22
2023-08-31
2023-08-25
2023-08-08
2023-07-12
2023-06-23
2023-06-15
2023-06-06
2023-05-23
2023-05-22