เทศบาลตำบลโนนสะอาด อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี :www.nonsaat.go.th

 
 

 

 

 


การประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนสะอาด สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566


วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566
นางวิชญ์สุภา ภูมิภักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลโนนสะอาด เข้าร่วมการประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนสะอาด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนสะอาด
พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและข้าราชการ
2024-06-20
2024-06-10
2024-06-07
2024-06-04
2024-06-03
2024-04-25
2024-04-24
2024-04-17
2024-03-25
2024-03-22