เทศบาลตำบลโนนสะอาด อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี :www.nonsaat.go.th

 
 

 

 

 


แจ้งเบาะแสยาเสพติด “แผนยุทธการประจักษ์ชัย” การกวาดล้าง ยาเสพติดจังหวัดอุดรธานี


เทศบาลตำบลโนนสะอาดได้ดำเนินการติดป้ายประชาสัมพันธ์แจ้งเบาะแสยาเสพติด “แผนยุทธการประจักษ์ชัย” การกวาดล้างยาเสพติดจังหวัดอุดรธานี เพื่อสร้างการรับรู้ให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน

2023-09-22
2023-08-31
2023-08-25
2023-08-08
2023-07-12
2023-06-23
2023-06-15
2023-06-06
2023-05-23
2023-05-22