เทศบาลตำบลโนนสะอาด อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี :www.nonsaat.go.th

 
 

 

 

 


แจ้งเบาะแสยาเสพติด “แผนยุทธการประจักษ์ชัย” การกวาดล้าง ยาเสพติดจังหวัดอุดรธานี


เทศบาลตำบลโนนสะอาดได้ดำเนินการติดป้ายประชาสัมพันธ์แจ้งเบาะแสยาเสพติด “แผนยุทธการประจักษ์ชัย” การกวาดล้างยาเสพติดจังหวัดอุดรธานี เพื่อสร้างการรับรู้ให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน

2024-06-20
2024-06-10
2024-06-07
2024-06-04
2024-06-03
2024-04-25
2024-04-24
2024-04-17
2024-03-25
2024-03-22