ประชาสัมพันธ์เชิญร่วมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๖ [ 9 พ.ย. 2566 ]
....................................................................................
ประชาสัมพันธ์ถนนคนเดินดอกอ้อย “ฟรี” ทุกวันอังคาร [ 16 ต.ค. 2566 ]
....................................................................................
ประกาศรายชื่อพนักงานเทศบาลที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น [ 19 พ.ค. 2566 ]
....................................................................................