ประกาศรับโอนพนักงานเทศบาล หรือข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารที่ว่าง กรณีไม่มีผู้ผ่านการสรรหาแต่มีการเรียกใช้บัญชีครบทั้งบัญชีแล้ว :: เทศบาลตำบลโนนสะอาด
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
เทศบาลตำบลโนนสะอาด

ชื่อไฟล์ : 1656922683_ประกาศรับโอนเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 1656922683_ประกาศรับโอนเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง.pdfข้อมูลพื้นฐาน


ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ชุมชน ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจสอบภายใน ข่าวสำนักปลัด Video กิจกรรม ข่าวกองช่าง ข่าวกองคลัง ข่าวกองการศึกษาฯ
เข้าสู่ระบบสมาชิกข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


ระบบบริการออนไลน์
ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย