แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะของอปท. :: เทศบาลตำบลโนนสะอาด
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
เทศบาลตำบลโนนสะอาด

ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินออนไลน์ "การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"
ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565
เพื่อนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาใช้ในการพัฒนา ส่งเสริม และปรับปรุง การบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แก่ประชาชน
ตอบแบบประเมินความพึงพอใจดังกล่าว ผ่านการสแกน QR Code นี้ หรือ https://docs.google.com/.../1FAIpQLSffmgQAt.../viewform


ชื่อไฟล์ : 1653966274_285243133_5475227059166274_1985970852610746624_n.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้


ข้อมูลพื้นฐาน


ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ชุมชน ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจสอบภายใน ข่าวสำนักปลัด Video กิจกรรม ข่าวกองช่าง ข่าวกองคลัง ข่าวกองการศึกษาฯ
เข้าสู่ระบบสมาชิกข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


ระบบบริการออนไลน์
ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย