แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 :: เทศบาลตำบลโนนสะอาด
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar

ชื่อไฟล์ : 1652951061_ประกาศใช้แผนดำเนินงาน 2565.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1652951061_แผนการดำเนินงาน 2565.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 1652951061_ประกาศใช้แผนดำเนินงาน 2565.pdf

ชื่อไฟล์ : 1652951061_แผนการดำเนินงาน 2565.pdfข้อมูลพื้นฐาน


ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ชุมชน ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจสอบภายใน ข่าวสำนักปลัด Video กิจกรรม ข่าวกองช่าง ข่าวกองคลัง ข่าวกองการศึกษาฯ
เข้าสู่ระบบสมาชิกข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


ระบบบริการออนไลน์
ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย