O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม :: เทศบาลตำบลโนนสะอาด
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar

                         การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 พิธีมอบถุงยังชีพผู้ด้อยโอกาสภายในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลโนนสะอาด และเพื่อสอบถามปัญหา ความต้องการ ข้อเสนอแนะ ที่ต้อการให้เทศบาลตำบลโนนสะอาดดำเนินการช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหาในชุมชนเขตเทศบาลตำบลโนนสะอาดต่อไป


ชื่อไฟล์ : 1650443346_S__24133634.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1650443346_S__24133636.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1650443346_S__24133637.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1650443346_S__24133638.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1650443346_S__24133639.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1650443346_S__24133640.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1650443346_S__24133641.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1650443346_S__24133642.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้


ข้อมูลพื้นฐาน


ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ชุมชน ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจสอบภายใน ข่าวสำนักปลัด Video กิจกรรม ข่าวกองช่าง ข่าวกองคลัง ข่าวกองการศึกษาฯ
เข้าสู่ระบบสมาชิก







ข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


ระบบบริการออนไลน์
ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย