O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน :: เทศบาลตำบลโนนสะอาด
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar

                     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

ชื่อไฟล์ : 1651044305_จัดซื้อเดือน ต.ค.64.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1651044325_จัดซื้อเดือน-พ.ย-64.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1651044358_จัดซื้อเดือน ธ.ค.64.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1651044388_จัดซื้อเดือน-ม.ค.65.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1651044401_จัดซื้อเดือน-ก.พ.65.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1651044413_จัดซื้อเดือน-มี.ค.-65.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 1651044305_จัดซื้อเดือน ต.ค.64.pdf

ชื่อไฟล์ : 1651044325_จัดซื้อเดือน-พ.ย-64.pdf

ชื่อไฟล์ : 1651044358_จัดซื้อเดือน ธ.ค.64.pdf

ชื่อไฟล์ : 1651044388_จัดซื้อเดือน-ม.ค.65.pdf

ชื่อไฟล์ : 1651044401_จัดซื้อเดือน-ก.พ.65.pdf

ชื่อไฟล์ : 1651044413_จัดซื้อเดือน-มี.ค.-65.pdfข้อมูลพื้นฐาน


ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ชุมชน ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจสอบภายใน ข่าวสำนักปลัด Video กิจกรรม ข่าวกองช่าง ข่าวกองคลัง ข่าวกองการศึกษาฯ
เข้าสู่ระบบสมาชิกข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


ระบบบริการออนไลน์
ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย