O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน :: เทศบาลตำบลโนนสะอาด
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar

                รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน


ชื่อไฟล์ : 1651027181_o19.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1651027195_o19(ต่อ).pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 1651027181_o19.pdf

ชื่อไฟล์ : 1651027195_o19(ต่อ).pdfข้อมูลพื้นฐาน


ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ชุมชน ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจสอบภายใน ข่าวสำนักปลัด Video กิจกรรม ข่าวกองช่าง ข่าวกองคลัง ข่าวกองการศึกษาฯ
เข้าสู่ระบบสมาชิกข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


ระบบบริการออนไลน์
ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย