ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง
เทศบาลตำบลโนนสะอาด






ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง
เทศบาลตำบลโนนสะอาด