ประกาศเทศบาลตำบลโนนสะอาดเรื่องโครงการจ้างเหมาก่อสร้าง ประจำปี 2563- ข่าวประชาสัมพันธ์

  

หน้าแรก  จัดซื้อจัดจ้าง  ประกาศเทศบาลตำบลโนนสะอาดเรื่องโครงการจ้างเหมาก่อสร้าง ประจำปี 2563

/datas/ckfinder/file/ประกาศรางระบายน้ำและถนนลาดยาง.pdf /datas/ckfinder/file/02_โปรแกรมสำเร็จ รางระบายน้ำรูปตัวยู คสล_ถนนประชาสามัคคี ม 6(ราคากลาง).xlsx /datas/ckfinder/file/03_โปรแกรมสำเร็จ รางระบายน้ำรูปตัวยู คสล_ถนนมณีรัตน์ ชุมชนโนนพัฒนา(ราคากลาง)ปร5.xlsx /datas/ckfinder/file/01_โปรแกรมสำเร็จ รางระบายน้ำรูปตัวยู คสล_ถนนมัควาลย์ ส่วนที่4 ม 6(ราคากลาง) - Copy(1).xlsx /datas/ckfinder/file/สรุปผลประมาณราคาก่อสร้าง เส้นสมภักดิ์ ถนน 2563.xlsx /datas/ckfinder/file/901000 5oo 2563.pdf

  โพสต์ : 17-07-2020

 

นางวิชญ์สุภา ภูมิภักดิ์

นางวิชญ์สุภา ภูมิภักดิ์
นายกเทศมนตรีตำบลโนนสะอาดเทศบาลโนนสะอาด

เทศบาลโนนสะอาด อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี

E-mail : non.sa.at.444@gmail.com เบอร์ติดต่อ : 042 - 392-700 / 042 - 392-688

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.nonsaat.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่