โครงการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน- อัลบั้มรูปปฏิบัติงานสร้างอัลบั้ม

โครงการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน  
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลโนนสะอาด ได้จัดทำโครงการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน

วันที่ : 12 2561 : 16:17  792 ครั้ง
เทศบาลตำบลโนนสะอาด

ที่อยู่ 444 หมู่ 2 ต.โนนสะอาด อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี 41240

E-mail : non.sa.at.444@gmail.com เบอร์ติดต่อ : โทรศัพท์ 042-392688 โทรสาร 042-392700

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By http://www.nonsaat.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่