สมาชิกสภาเทศบาลตำบล- บุคลากรสมาชิกสภาเทศบาลตำบล

นายสมจิตร วัดเวียงคำ

ประธานสภาเทศบาลตำบลโนนสะอาด

นายสุภาพ บุษราคัม

รองประธานสภาเทศบาลตำบลโนนสะอาด

นายประมวล วงศ์ภูดร

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสะอาด

นายทอง จันทรสอน

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสะอาด

นายโรจน์ศักดิ์ อุดมพาณิชย์

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสะอาด

นายชัยรัตน์ งามศิริสมสกุล

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสะอาด

นายสรชน โพธิ์สิม

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสะอาด

นายสมเด็จ ดวงจันคำ

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสะอาด

นายเสนีย์ โคตรบรรเทา

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสะอาด

นายสว่าง เทียบไชย

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสะอาด

นายมารุต อ่านพาณิชย์

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสะอาด

นางมยุรภรณ์ อนุรักษ์

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสะอาดd?rri

ที่อยู่ 444 หมู่ 2 ต.โนนสะอาด อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี 41240

E-mail : non.sa.at.444@gmail.com เบอร์ติดต่อ : โทรศัพท์ 042-392688 โทรสาร 042-392700

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By http://www.nonsaat.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่