สมาชิกสภาเทศบาล- บุคลากรสมาชิกสภาเทศบาล

นางมยุรภรณ์ อนุรักษ์

ประธานสภาเทศบาล ตำบลโนนสะอาด

นายธงชัย วิชัยวงศ์

รองประธานสภาเทศบาลตำบลโนนสะอาด

นายทอง จันทรสอน

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายชาตรี งามศิริสมสกุล

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายอำนาจ วงศ์ภูดร

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายสุทัศน์ ลิ้มภูมิณรงค์

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายธงชัย วิชัยวงศ์

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายสุภาพ บุษราคัม

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายมนัส สุวรรณวงศ์

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นางสีใคร ดวงจันคำ

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นางพรรณษิณา โครตบรรเทา

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายสมจิตร วัดเวียงคำ

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นางจรัญญา เสนไสย์

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นางมยุรภรณ์ อนุรักษ์

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2เทศบาลโนนสะอาด

เทศบาลโนนสะอาด อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี

E-mail : non.sa.at.444@gmail.com เบอร์ติดต่อ : 042 - 392-700 / 042 - 392-688

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.nonsaat.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่