คณะผู้บริหาร- บุคลากรคณะผู้บริหาร

นางวิชญ์สุภา ภูมิภักดิ์

นายกเทศมนตรีตำบลโนนสะอาด

นางศกุนตลา โคตรบรรเทา

รองนายกเทศมนตรีตำบลโนนสะอาด

นายสภาพร งามศิริสมสกุล

รองนายกเทศมนตรีตำบลโนนสะอาด

นางภัทราภรณ์ เก่าพิลาด

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลโนนสะอาด

นายสัจจพงษ์ ภูมิภักดิ์

เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลโนนสะอาดเทศบาลโนนสะอาด

เทศบาลโนนสะอาด อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี

E-mail : non.sa.at.444@gmail.com เบอร์ติดต่อ : 042 - 392-700 / 042 - 392-688

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.nonsaat.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่