ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต- ข้อมูลทั่วไปช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

 

ชื่อ - นามสกุล *
ชื่อ - นามสกุล *
หัวข้อเรื่อง *
ข้อความที่ต้องการส่ง *
ชื่อ - นามสกุล *
Email *
หัวข้อเรื่อง *
ข้อความที่ต้องการส่ง *


เทศบาลโนนสะอาด

เทศบาลโนนสะอาด อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี

E-mail : non.sa.at.444@gmail.com เบอร์ติดต่อ : 042 - 392-700 / 042 - 392-688

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.nonsaat.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่