เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี- ข้อมูลทั่วไปเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

 

เทศบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2561

- ประกาศ
- รายละเอียดรายจ่าย(เทศบัญญัติ61)

 

เทศบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2562

- ประกาศ
- รายละเอียดรายจ่าย (เทศบัญญัติ 62)


เทศบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563


รายละเอียด(เทศบัญญัติ2563)


เทศบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ประกาศ 
- รายละเอียด (เทศบัญญัติ 2564)คลิกเลย


 


เทศบาลโนนสะอาด

เทศบาลโนนสะอาด อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี

E-mail : non.sa.at.444@gmail.com เบอร์ติดต่อ : 042 - 392-700 / 042 - 392-688

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.nonsaat.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่