ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิสก์ (e-bidding)- ข่าวประชาสัมพันธ์

  

หน้าแรก  จัดซื้อจัดจ้าง  ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิสก์ (e-bidding)

/datas/ckfinder/file/เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์.pdf

 

  โพสต์ : 25-07-2019

 

นาย สายัณห์   รัตนวงษา

นาย สายัณห์ รัตนวงษา
นายกเทศมนตรีตำบลโนนสะอาดเทศบาลตำบลโนนสะอาด

ที่อยู่ 444 หมู่ 2 ต.โนนสะอาด อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี 41240

E-mail : nonsaat2558@outlook.co.th เบอร์ติดต่อ : 042-392688 โทรสาร 042-392700

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By http://www.nonsaat.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่