รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ครูจ้างสอน- ข่าวประชาสัมพันธ์

  

หน้าแรก  ข่าวประชาสัมพันธ์  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ครูจ้างสอน

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง  ตำแหน่ง  ครูจ้างสอน คลิก

ภาคนวก ก คลิก

ภาคนวก ข คลิก

  โพสต์ : 09-04-2019

 

นาย สายัณห์   รัตนวงษา

นาย สายัณห์ รัตนวงษา
นายกเทศมนตรีตำบลโนนสะอาดเทศบาลตำบลโนนสะอาด

ที่อยู่ 444 หมู่ 2 ต.โนนสะอาด อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี 41240

E-mail : nonsaat2558@outlook.co.th เบอร์ติดต่อ : 042-392688 โทรสาร 042-392700

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By http://www.nonsaat.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่