ประกาศ เรื่อง ประกาศแผนจัดหาพัสดุ- ข่าวประชาสัมพันธ์

  

หน้าแรก  จัดซื้อจัดจ้าง  ประกาศ เรื่อง ประกาศแผนจัดหาพัสดุ

ประกาศแผนจัดหาพัสดุ 2562

tags  :  ประกาศ 

  โพสต์ : 06-11-2017

 

นาย สายัณห์   รัตนวงษา

นาย สายัณห์ รัตนวงษา
นายกเทศมนตรีตำบลโนนสะอาดเทศบาลตำบลโนนสะอาด

ที่อยู่ 444 หมู่ 2 ต.โนนสะอาด อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี 41240

E-mail : nonsaat2558@outlook.co.th เบอร์ติดต่อ : 042-392688 โทรสาร 042-392700

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By http://www.nonsaat.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่