การประชุมปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินการจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อ- อัลบั้มรูปปฏิบัติงานสร้างอัลบั้ม

การประชุมปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินการจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อ  
วันที่ 11 มิถุนายน 2534 เวลา 09.30 น. นางวิชญ์สภา ภูมิภักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลโนนสะอาด ,นายสถาพร งานศิริสมสกุล รองนายกเทศมนตรี ,นายนรชัย บุตรศรีชา ปลัดเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการชุมชน พร้อมพนักงานเทศบาล ร่วมประประชุมปรึกษาหารือแนวทางดำเนินการจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลโนนสะอาด ชั้น 3

วันที่ : 14 2564 : 09:09  1286 ครั้ง
เทศบาลโนนสะอาด

เทศบาลโนนสะอาด อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี

E-mail : non.sa.at.444@gmail.com เบอร์ติดต่อ : 042 - 392-700 / 042 - 392-688

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.nonsaat.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่