ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ครั้งที่1/2564- อัลบั้มรูปปฏิบัติงานสร้างอัลบั้ม

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ครั้งที่1/2564  
การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ครั้งที่ 1 /2564 ประจำปี พ.ศ.2564 เพื่อให้นายกเทศมนตรี ได้แถลงนโยบายต่อสภาท้องเทศบาลตำบลโนนสะอาด ในวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา  

วันที่ : 9 2564 : 10:33  1309 ครั้ง
เทศบาลโนนสะอาด

เทศบาลโนนสะอาด อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี

E-mail : non.sa.at.444@gmail.com เบอร์ติดต่อ : 042 - 392-700 / 042 - 392-688

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.nonsaat.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่