โครงการอบรมวินัยพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ปีงบประมาณ 2563- อัลบั้มรูปปฏิบัติงานสร้างอัลบั้ม

โครงการอบรมวินัยพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ปีงบประมาณ 2563  
โครงการอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านวินัยและการรักษาวินัยสำหรับพนักงานเทศบาลและลูกจ้างของเทศบาลตำบลโนนสะอาดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วันที่ 19 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น3 เทศบาลตำบลโนนสะอาด 

วันที่ : 12 2563 : 13:50  2315 ครั้ง
เทศบาลโนนสะอาด

เทศบาลโนนสะอาด อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี

E-mail : non.sa.at.444@gmail.com เบอร์ติดต่อ : 042 - 392-700 / 042 - 392-688

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.nonsaat.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่