โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ปีงบประมาณ 2563- อัลบั้มรูปปฏิบัติงานสร้างอัลบั้ม

โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ปีงบประมาณ 2563  
โครงการออกหน่วยบริการเทศบาลเคลื่อนที่ หัวใจรับใช้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2563
วันที่ 9 กันยายน 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์ 

วันที่ : 12 2563 : 13:43  103 ครั้ง
d?rri

ที่อยู่ 444 หมู่ 2 ต.โนนสะอาด อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี 41240

E-mail : non.sa.at.444@gmail.com เบอร์ติดต่อ : โทรศัพท์ 042-392688 โทรสาร 042-392700

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By http://www.nonsaat.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่