โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ปีงบประมาณ 2563- อัลบั้มรูปปฏิบัติงานสร้างอัลบั้ม

โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ปีงบประมาณ 2563  
โครงการออกหน่วยบริการเทศบาลเคลื่อนที่ หัวใจรับใช้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2563
วันที่ 9 กันยายน 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์ 

วันที่ : 12 2563 : 13:43  2349 ครั้ง
เทศบาลโนนสะอาด

เทศบาลโนนสะอาด อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี

E-mail : non.sa.at.444@gmail.com เบอร์ติดต่อ : 042 - 392-700 / 042 - 392-688

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.nonsaat.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่