กิจกรรมพัฒนาบริเวณถนนมิตรภาพ ชุมชนรุ่งอรุณ - อัลบั้มรูปปฏิบัติงานสร้างอัลบั้ม

กิจกรรมพัฒนาบริเวณถนนมิตรภาพ ชุมชนรุ่งอรุณ   

เช้าวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 นางวิชญ์สุภา  ภูมิภักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลโนนสะอาด มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ตัดหญ้า และทำความสะอาด บริเวณถนนมิตรภาพ ข้าง ธกส. สาขาโนนสะอาด เพื่อเป็นการ ปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม และพี่น้องประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกมากขึ้น

และช่วงบ่ายของวันจันทร์ที่ 12 ก.ค 64 นางวิชญ์สุภา  ภูมิภักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลโนนสะอาด มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข ทำความสะอาดและตัดหญ้าบริเวณถนนมิตรภาพ เพื่อปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม และเพื่อให้พี่น้องประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกมากยิ่งขึ้น โดยมีเลขานุการนายกเทศมนตรี นายสัจจพงษ์  ภูมิภักดิ์เป็นผู้กำกับดูแล

วันที่ : 13 2564 : 14:06  2374 ครั้ง
เทศบาลโนนสะอาด

เทศบาลโนนสะอาด อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี

E-mail : non.sa.at.444@gmail.com เบอร์ติดต่อ : 042 - 392-700 / 042 - 392-688

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.nonsaat.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่