ปรับภูมิทัศน์สำนักงานเทศบาลตำบลโนนสะอาด- อัลบั้มรูปปฏิบัติงานสร้างอัลบั้ม

ปรับภูมิทัศน์สำนักงานเทศบาลตำบลโนนสะอาด  
อาทิตย์ที่ 11 กรกฎาคม 2564 เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทำการปลูกต้นไม้ลงกระถาง เพื่อปรับภูมิทัศน์บริเวณสำนักงานป้องกันฯให้เกิดความสวยงามโดยมีท่านเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลโนนสะอาดนายสัจจพงษ์ ภูมิภักดิ์เป็นผู้กำกับดูแล

วันที่ : 12 2564 : 11:38  2369 ครั้ง
เทศบาลโนนสะอาด

เทศบาลโนนสะอาด อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี

E-mail : non.sa.at.444@gmail.com เบอร์ติดต่อ : 042 - 392-700 / 042 - 392-688

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.nonsaat.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่